Foto: mmohock/shutterstock

Diakoni

En stor del av vår verksamhet är det som kallas diakoni, det vill säga Kyrkans sociala arbete. Diakonin går in och stöttar där samhällets resurser inte räcker till. Vi skapar mötesplatser för de ensamma och gör hembesök. Det handlar också om mer praktisk hjälp som mat till den som är utan. En viktig del är att hjälpa asylsökande in i samhället. Ett extra stöd i livets prövningar.