Femsjö kyrka

Femsjö kyrka

Historisk fakta om Femsjö kyrka.

1300-talet

Församlingen omnämns första gången 1386, då under namnet Faemsrydh. Från denna äldsta tiden finns i kyrkan bevarat en dopfunt tillverkad av granit från 1300-talet. En Madonna med barnet, stående på månskäran, skuren i trä, finns i kyrkan, samt en fragmentarisk relief i trä av ett kvinligt helgon. Båda är daterade till tidigt 1500-tal (i sakristian).

Primklockan som hänger över ingången till sakristian härstammar från den katolska tiden (före reformationen) och är tillverkad av malm. När prästen ringde i primklockan var det dags för klockaren att ringa i tornklockorna. 

1500-talet

Femsjö socken och dess kyrka utsattes ofta för härjningar i samband med krig mellan Sverige och Danmark. Människor var ständigt rädda och oroade och trakten var praktiskt taget ödelagd. Under det nordiska sjuårskriget 1563-1570 blev både kyrkan och socken förstörda och prästen bortförd. Kyrkan användes dock flitigt som offer-kyrka. Detta kan ha berott på att Femsjö ansågs vara grundad av S:t Sigfrid.

Båda de nuvarande kyrkklockorna är fårn denna tid, den lilla från 1663, den stora från 1681. Med freden blev Halland svenskt och befolkningen i Femsjö ökade. Kyrkan återuppbyggdes igen.

1700-talet

Mellan åren 1734-1749 renoverades kyrkan grundligt, och fick sitt nuvarande utseende. Då byggs den om, man låter mura dess väggar samtidigt som kyrkorummet också utvidgas. Då tillkom sakristian (1744), predikstol (1744), den mittersta altartavlan (1726) och de övriga 1744, allt detta tillverkat av bildhuggaren Sven Segervall från Växjö.

Takmålningar

Kyrkans takmålningar är från 1749 och utfördes av kopral Peter Edberg från Jönköping. Han hade måleriet som en extrainkomst vid sidan av militärtjänsen och satsade helhjärtat på det, så att det tog honom  bara två månader att göra färdigt taket. Motiven är hämtade från kopparstick ur tyska uppbyggelseböcker (utvald av dåvarande kyrkoherde Magnus Bolin).

Målningarna föreställer:

* djävulen som kidnappar kvinnor i nöd. Uppe i himlen skiner Guds allsmäktighet ner så Han kommer till undsättning.

* ett porträtt av en ängel med texten ”Står upp för döden och kommer inför domen”. Man ska möta döden och vara förberedd då man döms till himmel eller helvete.

* ”The Trognas Kröning”. Människor har vandrat en hård väg i livet och får äntligen komma till paradiset. Jesus Kristus kröns med livets eviga krona.

* ”Geriigheten”. En demon räcker ut en hand för att dra en människa på sin sida, medan Gud tar ut en hand från andra sida för att rädda människan.

Kyrktornet

Nästan samtidigt med takmålningarna (1745) fick Femsjö kyrka sin första orgel med 6 pipor som 1751 utäkades till 8. Den nuvarnade orgeln är från 1962.

Kyrktornet är byggt av tornbyggare Peter Holmgren från Laholm och årtalet som står synligt ovanför kyrkdörren är 1777.

1863/64 renoverades kyrkan så att alla fönstren gjordes större. Altartavlorna förpassades till tornvinden och i stället fick koret ett större fönster (2,5 meter hög) samt två mindre (runda) fönster högt uppe på korgavlens bägge sidor. Mitt i fönstret ställdes ett stort kors i stil med det man kan se i många kyrkor från 1800-talets senare del.

Fler förändringar planerades, men gjordes inte. Sålunda överlevde både takmålningarna och predikstolen 1800-talets ”renhetsiver”. Femsjö kyrka kan därför sägas vara en 1700-tals kyrka såsom den nu ser ut. 

1912 beslöts att takmålningarna skulle konservaras och att predikstolen skulle renoveras. Detta gjordes av dekorationsmålaren Jöns Thulin från Enskede. Vid den senaste restauretingen 1942 återställdes sedan de borttagna altartavlorna till sin rätta plats, korförnstret minskades till ursprunglig storlek och de runda fönstren murades igen.