Unnaryds kyrka

Unnaryds kyrka

Välkommen till Unnaryds kyrka

Tavlan över ingångsdörren visar att kyrkan byggdes år 1833. Från maj till september 1833 byggdes kyrkan upp av sockens eget folk genom dagsverken under en byggmästares ledning.

På platsen fanns tidigare en korskyrka som var byggd på medeltiden. Kyrkan hade byggts till både på längden och med korsarmar på 1600- och 1700-talet. I kyrkan fanns målningar från 1713. En uppfattning om hur de såg ut kan man få om man besöker S:t Olofs kapell i Tylösand, vilket är Lidhults gamla kyrka, där Unnarydsmålningar är kopierade. 

Nuvarande kyrka i nyklassicistisk stil uppfördes 1831-1833 efter ritningar av arkitekt Samuel Enander och invigdes 6 september 1835 av biskop Esaias Tegnér.

Ursprungligen hade koret tre fönster. Det mittersta igenmurades vid renoveringen 1874.

Runsten

Ingebrekt, som givit namn åt kapellet i kyrkan, har sitt namn på en runsten i vapenhuset. Inskriptionen på den har daterats till omkring år 1300 och är denna på nutida språk: ”Gud skydde Herr Ingebrekts son själ. Han Knut vilar här.” Namnen Ingebrekt och Knut kan tyda på en härstamning från det då danska Lunds stift. Runstenen var inmurad på var sin sida om ingångsdörren i den gamla kyrkan och murades in också i den nya kyrkan men i murarna. Den som nu finns bevarad upptäcktes av kyrkoherde Carl Lindsten. Den låg som fönsterbräda i fönstret vid predikstolen.

Dopfunt

I Ingebrekts kapell finns nedre delen av en medeltida dopfunt av finkornig gnejs. Den övre uthuggna skålen har blivit sönderslagen under den tid dopfunten varit utanför kyrkan, och det är i varje fall sedan 1600-talet. På 1800-talet fanns den i Vallsnäs intill Unnen, och därifrån fördes den 1910 till kyrkogården på initiativ av kyrkoherde Carl Lindsten, och 2005 placerades den i kyrkan.

Tavlor och träarbeten

Den gamla kyrkans altartavla med träfigurer från 1710 hänger på södra väggen. Altartavlan i koret är målat av Bengt Nordenberg 1874. I fyra nischer är målade från vänster: Paulus, Mose, Johannes och David. Träfigurerna på vardera sida om altaruppsättningen är från 1700-talet. Altartavlan ersatte ett stort träkors som nu står på läktaren.

En tavla på södra långväggen framställer påven Pius V och hans vision av slaget vid Lepanto 1571. En annan tavla på samma vägg föreställer Bebådelsen och är målad av Erik Lindholm. Predikstolen i Ingebrekts kapell har tre skulpterade fält, som bevarats från den gamla kyrkan från 1723. Krucifixet i kapellet samt processionskrucifixet framme i kyrkanär gjort av Eva Spångberg.

Orglar

Orgeln på läktaren har 25 stämmor och är byggd 1842 av J N Söderling, Göteborg och ombyggd 1953 av Frederiksborgs Orgelbyggeri. En kororgel med nio stämmor är byggd 1966 av orgelbyggaren Ingvar Johansson vid Västbo Orgelbyggeri i Långaryd.

Kyrkklockor

I tornet hänger två kyrkklockor. Lillklockan köptes in 1660. Storklockan anskaffades 1766. Under den gamla kyrkans tid hängde de i en klockstapel på kyrkogården.

Tornuret

1899 inköptes tornuret för att den tidens unnarydsbor skulle veta den rätta tiden.

Renoveringar

En omfattande renovering av den nuvarande kyrkan utfördes 1965-1966. Det blev nytt golv, nya bänkar, nya ljuskronor, ny målning och under läktaren gjordes ett kyrkorum med namnet Ingebrekts kapell. År 2012 konstaterades mögel i kyrkans golv och dessutom hussvamp under cementplattan. Under 2014 renoverades golvet på nytt. Samtidigt installerades bergvärme som regleras med modern elektronisk utrustning.