Högmässa

Skapad: 2013-03-05 10:55:00

Måndagen 14 april
kl 18.00 Mingelmässa med Korsvägsandakt.

Tisdagen 15 april
kl 09.00 Korsvägsandakt.
kl 18.00 Korsvägsmeditation.

Onsdagen 16 april
kl 15.00 Mässa.
Biskop Jan-Olof Johansson.

Skärtorsdagen
17 april kl 19.00
Det nya förbundet
Anders Johansson och Christer Munther.
Domkyrkokören.

Långfredagen - Gudstjänst
18 april kl 11.00
Korset

Christer Munther och Anders Johansson.
Domkyrkokören.
kl 15.00 Andakt vid korset
kl 18.00 Långfredagsvesper

Påsknatten
19 april kl 23.00
Genom död till liv
Kyrkoherde Peter Wänehag, Anders Johansson
och Christer Munther.
Kören Vox Beata. (Obs! rökelse)

Påskdagen
20 april kl 11.00
Kristus är uppstånden
Kyrkoherde Peter Wänehag, Christer Munther
och Anders Johansson.
Domkyrkokören, Nicodemuskören
och Domkyrkans Brassensemble.

Annandag Påsk
21 april kl 11.00
Möte med den uppståndne
Anders Johansson
Sångfåglarna och Mixkören.

Andra söndagen i påsktiden
27 april kl 11.00
Påskens vittnen
Christer Munther
Hervor Gustafsson, flöjt och cello.

 

 

 

Sinnesrogudstjänst

Skapad: 2013-10-01 08:30:00

Söndag 27 april kl 18.00

 

Skapad: 2011-10-04 10:05:00

Söndagen den 4 maj kl 18.00

Konsert med Sven-Bertil Taube,
Göran Fristorp och Kalmar Domkyrkokör.

Biljetter säljs på Ticnet

                                                                                               

Musik i Katedralen våren 2014

Nattkyrka

Skapad: 2013-06-27 11:09:00

2 maj

16 maj

30 maj

12 juni

Öppet 20.00 - 00.00.
Mässa alternativ andakt 23.00.

Fika och skön gemenskap under hela kvällen.

 

Meditation

Skapad: 2013-11-27 13:48:00

Tisdagar kl 18.00-19.00

Inga förkunskaper krävs.
Alla är välkomna! Dropp-in.

Meditationsledaren finns i
Domkyrkan från kl 17.30
för att svara på frågor.

Bön i Kristofferkoret

Skapad: 2014-04-10 16:04:00

Onsdagar kl 17.00-17.30

Här är en plats för stillhet, bön och ljuständning.
Det finns möjlighet för förbön.

Kom en stund eller var med hela tiden. 

Diakon Ingrid Svedjenäs finns på plats.

Dagens bibelord

Kalmar domkyrkoförsamling

Besöksadress:
Stortorget i Kalmar
39232 KALMAR
Postadress:
Södra Vallgatan 25
39232 KALMAR
E-post:
Telefon:
0480-12300
Webbadress:
http://www.kalmardomkyrka.se/
Våra kyrkor:

 

Veckoschema Kalmar domkyrka

Skapad: 2011-09-20 10:15:00

Söndagar  
kl 11.00 Högmässa. Kyrkkaffe
kl 18.00 Musik enligt kalendariet

Måndagar 
kl 12.00  Lunchandakt
kl 18.00 Studentgudstjänst

Tisdagar  
kl 09.00 Morgonbön             
kl 12.00 Lunchandakt

Onsdagar  
kl 12.00 Lunchmusik med dagens ord
kl 17.00 Bön i Kristofferkoret       
kl 18.00 Veckomässa

Torsdagar 
kl 12.00 Veckomässa

Fredagar  
kl 12.00 Lunchandakt

Lördagar  
kl 12.00 Lunchandakt/dop

Domkyrkan är öppen för besök och andakt
vardagar kl. 08.00 - 15.30
onsdag kl. 08.00 – 18.30
lördag och söndag kl. 09.00 – 16.00

Skärtorsdagen


Skärtorsdagen firas till minne av den kväll när Jesus för sista gången äter tillsammans med sina lärjungar och instiftar nattvarden. Senare på natten när Jesus och hans lärjungar samlats i Getsemane trädgård grips Jesus av de romerska soldaterna.

Tema
Det nya förbundet

Liturgisk färg
Vit

Altardekoration
På altaret ställer vi vita och röda blomor  och vi tänder sex ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning
Andra Moseboken kapitel 12, vers 15 - 20
I sju dagar skall ni äta osyrat bröd. Redan den första dagen skall ni skaffa bort all surdeg ur era hus, ty var och en som äter något syrat bröd från den första till den sjunde dagen skall utstötas ur Israel. Den första dagen skall ni hålla en helig sammankomst, liksom också den sjunde dagen. Inget arbete får utföras under de dagarna, utom det som är nödvändigt för att alla skall få äta; endast detta får göras. Ni skall fira det osyrade brödets högtid, därför att det var just den dagen som jag förde era härar ut ur Egypten. I släkte efter släkte skall det vara en oföränderlig ordning att ni firar denna dag. Från kvällen den fjortonde dagen i första månaden till kvällen den tjugoförsta dagen skall ni äta osyrat bröd. Under sju dagar får ingen surdeg finnas i era hus, ty var och en som äter syrat bröd skall utstötas ur Israels menighet, vare sig han är invandrare eller infödd. Syrat bröd skall ni inte äta; var ni än bor skall ni äta osyrat bröd.”

Epistel
Till de kristna i Korinth kapitel 5, vers 6 - 8
Ni har ingen anledning att skryta. Vet ni inte: lite surdeg får hela degen att jäsa. Rensa bort den gamla surdegen så att ni blir en ny deg. Ni är ju osyrade, för vårt påsklamm, Kristus, är slaktat. Låt oss därför fira högtid, inte med gammal surdeg, inte med ondskans och fördärvets surdeg, utan med renhetens och sanningens osyrade bröd.

Evangelium
Evangeliet enligt Lukas kapitel 22, vers 7 - 23
Så kom det osyrade brödets dag, då påsklammen skulle slaktas. Och Jesus sände i väg Petrus och Johannes och sade: ”Gå och gör i ordning påskmåltiden åt oss.” De frågade var de skulle göra det. Han svarade: ”När ni kommer in i staden möter ni en man som bär på en vattenkruka. Följ efter honom till det hus som han går in i och säg till den som äger huset: Mästaren frågar var salen är där han kan äta påskmåltiden med sina lärjungar. Då visar han er till ett stort rum i övervåningen som står färdigt. Där skall ni göra i ordning måltiden.” De gick och fann att allt var som han hade sagt, och de ordnade för påskmåltiden. När stunden var inne lade han sig till bords tillsammans med apostlarna. Han sade till dem: ”Hur har jag inte längtat efter att få äta denna påskmåltid med er innan mitt lidande börjar. Jag säger er: jag kommer inte att äta den igen förrän den får sin fullkomning i Guds rike.” Man räckte honom en bägare, och han tackade Gud och sade: ”Ta detta och dela det mellan er. Jag säger er: från denna stund skall jag inte dricka av det som vinstocken ger förrän Guds rike har kommit.” Sedan tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sade: ”Detta är min kropp som blir offrad för er. Gör detta till minne av mig.” Efter måltiden tog han på samma sätt bägaren och sade: ”Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod, som blir utgjutet för er. Dock, den som förråder mig har sin hand här på bordet tillsammans med mig. Människosonen går den väg som är bestämd, men ve den människa genom vilken han blir förrådd!” Då började de fråga varandra vem av dem det var som skulle göra detta.

Psaltaren
Psaltaren kapitel 111, vers 1 - 5
Halleluja! Stora är Herrens verk, de begrundas av alla som älskar dem. Höga och majestätiska är hans gärningar, hans rättfärdighet varar för alltid. Han låter oss minnas sina under. Nådig och barmhärtig är Herren, han ger föda åt dem som fruktar honom, han minns för evigt sitt förbund.

//