Skapad:

 

Högmässa

Skapad: 2013-03-05 10:55:00

Tredje söndagen efter trefaldighet 
6 juli
Förlorad och återfunnen
kl 11.00 Högmässa. Anders Johansson.
Trio Violett

Fjärde söndagen efter trefaldighet
13 juli
Att inte döma
kl 11.00 Högmässa. Christer Munther.
Seth Svanholm, trumpet.

Apostladagen
20 juli
Sänd mig

kl 11.00 Högmässa. Christer Munther.
Helène Ingvarsdotter, nyckelharpa.

Sjätte söndagen efter trefaldighet
27 juli
Efterföljelse

kl 11.00 Högmässa. Christer Munther.
Marita Aronsson & Christer Munter, sång.

Kristi förklaringsdag
3 augusti
Jesus förhärligad

kl 11.00 Högmässa. Christer Munther.
Rosmarie Funke, sopran.

Åttonde söndagen efter trefaldighet
10 augusti
Andlig klarsyn

kl 11.00 Högmässa. Christer Munther.

Nionde söndagen efter trefaldighet
17 augusti
Goda förvaltare

kl 11.00 Högmässa. Anders Johansson.
Alexander Ohlsson; sång, gitarr och piano..

Tionde söndagen efter trefaldighet
24  augusti
Nådens gåvor

kl 11.00 Högmässa. Anders Johansson
och Christer Munther.

Elfte söndagen efter trefaldighet
31  augusti
Tro och liv

kl 11.00 Högmässa. Anders Johansson.
Marita Aronsson, sång.

 

 

 

 

 

Sinnesrogudstjänst

Skapad: 2013-10-01 08:30:00

7 september kl 18.00

 

Skapad: 2011-10-04 10:05:00

Söndagen den 13 juli kl 19.00
Sommarkonsert


Felizia Frenzel och Diana Kettner, sopran,
Uwe Pilgrim, cembalo, piano och orgel.

Fritt inträde

 

Söndagen den 27 juli kl 19.00
Sommarkonsert


Robert Schumann "Dichterliebe" och Kinderszene"
Joachim Saxeborn, baryton, Akame Kusakabe, piano

Fritt inträde

 

Söndagen den 10 augusti kl 19.00
Sommarkonsert
med temat: "Trygg kan jag vandra"


Tina Bergholm, sång
Fredrik Albertsson, orgel

Fritt inträde

 

Torsdagen den 14 augusti kl 20.30
Triathlon-konsert

med temat: "Styrka"

Sofia Källgren, sång,
Linda Lampenius, violin
Carina Carlsson, piano

Inträde 100 kr

                                                                                               

Musik i Katedralen sommaren 2014

Nattkyrka

Skapad: 2013-06-27 11:09:00

11 juli, 25 juli, 8 augusti,
22 augusti, 5 september, 19 september

Öppet 20.00 - 00.00.
Mässa alternativ andakt 23.00.

Fika och skön gemenskap under hela kvällen.

 

Meditation

Skapad: 2013-11-27 13:48:00

Sommaruppehåll

Datum kommer under augusti månad.

Bön i Kristofferkoret

Skapad: 2014-04-10 16:04:00

Onsdagar kl 17.00-17.30
med start 13 augusti

Här är en plats för stillhet, bön och ljuständning.
Det finns möjlighet för förbön.

Kom en stund eller var med hela tiden. 

Diakon Ingrid Svedjenäs finns på plats.

Dagens bibelord

Kalmar domkyrkoförsamling

Besöksadress:
Stortorget i Kalmar
39232 KALMAR
Postadress:
Södra Vallgatan 25
39232 KALMAR
E-post:
Telefon:
+46(480)12300
Webbadress:
http://www.kalmardomkyrka.se/
Våra kyrkor:

 

Veckoschema Kalmar domkyrka

Skapad: 2011-09-20 10:15:00

Söndagar  
kl 11.00 Högmässa. Kyrkkaffe
kl 18.00 Musik enligt kalendariet

Måndagar 
kl 12.00  Lunchandakt
kl 18.00 Studentgudstjänst

Tisdagar  
kl 09.00 Morgonbön             
kl 12.00 Lunchandakt

Onsdagar  
kl 12.00 Lunchmusik med dagens ord
kl 17.00 Bön i Kristofferkoret       
kl 18.00 Veckomässa

Torsdagar 
kl 12.00 Veckomässa

Fredagar  
kl 12.00 Lunchandakt

Lördagar  
kl 12.00 Lunchandakt/dop

Domkyrkan är öppen för besök och andakt
vardagar kl. 08.00 - 15.30
onsdag kl. 08.00 – 18.30
lördag och söndag kl. 09.00 – 16.00

Kristi förklarings dag
Tema
Jesus förhärligad

Liturgisk färg
Vit

Altardekoration
På altaret ställer vi vita liljor  och vi tänder sex ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning
Andra Moseboken kapitel 40, vers 34 - 38
Ett moln täckte uppenbarelsetältet och Herrens härlighet fyllde boningen. Mose kunde inte gå in i uppenbarelsetältet, ty molnet vilade över det och Herrens härlighet fyllde boningen. Varje gång molnet höjde sig från boningen bröt israeliterna upp och fortsatte sin vandring. Om molnet inte höjde sig bröt de inte upp — inte förrän det höjde sig. Herrens moln vilade över boningen om dagen, och om natten lyste en eld i molnet inför israeliternas ögon under hela deras vandring.

Epistel
Johannes uppenbarelse kapitel 1, vers 9 - 18
Jag, Johannes, er broder som i Jesus delar lidandet, kungavärdigheten och uthålligheten med er, hade kommit till ön Patmos för Guds ords och Jesu vittnesbörds skull. Jag kom i hänryckning på Herrens dag och hörde bakom mig en stark röst, som en basun, och den sade: ”Vad du ser, skriv det i en bok och skicka den till de sju församlingarna, till Efesos, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Filadelfia och Laodikeia.” Jag vände mig om för att se rösten som talade till mig. Och när jag vände mig om såg jag sju lampställ av guld, och mitt bland lampställen såg jag någon som var lik en människoson, i fotsid klädnad och med ett bälte av guld om bröstet. Hans huvud och hår var vitt som vit ull, som snö, och hans ögon var som eldslågor. Hans fötter liknade gyllene brons när den glöder i smältugnen, och hans röst var som rösten av stora vatten. I sin högra hand höll han sju stjärnor, och ur hans mun kom ett skarpt, tveeggat svärd, och hans ansikte var som solen när den lyser i sin kraft. När jag såg honom föll jag ner som död för hans fötter. Och han lade sin högra hand på mig och sade: ”Var inte rädd. Jag är den förste och den siste och den som lever. Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet, och jag har nycklarna till döden och dödsriket.

Evangelium
Evangeliet enligt Lukas kapitel 9, vers 28 - 36
Ungefär en vecka senare tog han med sig Petrus och Johannes och Jakob och gick upp på berget för att be. Medan han bad förvandlades hans ansikte, och hans kläder blev vita och lysande. Och två män samtalade med honom. Det var Mose och Elia som visade sig i härlighet, och de talade om hans uttåg ur världen som han skulle fullborda i Jerusalem. Petrus och de andra hade fallit i djup sömn men vaknade och såg hans härlighet och de båda männen som stod tillsammans med honom. När dessa skulle lämna honom sade Petrus till Jesus: ”Mästare, det är bra att vi är med. Låt oss göra tre hyddor, en för dig och en för Mose och en för Elia” — han visste inte vad han sade. Men medan han talade kom ett moln och sänkte sig över dem, och när de försvann i molnet blev lärjungarna förskräckta. En röst hördes ur molnet: ”Detta är min son, den utvalde. Lyssna till honom”, och när rösten ljöd stod Jesus där ensam. Lärjungarna teg om vad de hade sett, och vid den tiden berättade de ingenting för någon.

Psaltaren
Psaltaren kapitel 89, vers 12 - 18
Din är himlen och din är jorden, du har grundlagt världen och allt den rymmer. Du skapade norr och söder. Tabor och Hermon jublar över dig. Din arm är full av kraft, din hand är segerrik och stark. På rätt och rättfärdighet vilar din tron, nåd och trofasthet finns hos dig. Lyckligt det folk som vet att hylla dig, Herre, de får vandra i ditt ansiktes ljus. De gläder sig ständigt över ditt namn och jublar över din rättfärdighet, ty du är deras styrka och glans. Genom din ynnest vinner vi seger,

//