Högmässa

Skapad: 2013-03-05 10:55:00

Nionde söndagen efter trefaldighet
24  augusti
Nådens gåvor

kl 11.00 Högmässa. Anders Johansson
och Christer Munther.

Elfte söndagen efter trefaldighet
31  augusti
Tro och liv

kl 11.00 Högmässa. Anders Johansson m.fl..
Körgrupp ur Domkyrkokören och Nicodemuskören,
Sändning och avtackning av Anders Johansson.

Sinnesrogudstjänst

Skapad: 2013-10-01 08:30:00

7 september kl 18.00

28 september kl 18.00

2 november kl 18.00

14 december kl 18.00

Mingelmässa

Skapad: 2014-08-18 09:03:00

Varje måndag kl 18.00 är det mingelmässa i Kristofferkoret. Det är en informell nattvardsgudstjänst med utrymme för nyare lovsånger, undervisning och förbön. Gudstjänsten börjar kl 18.00. En timme före och en timme efter är det mingel med tilltugg i Domkyrkans mitt!

Nattkyrka

Skapad: 2013-06-27 11:09:00

Datum för hösten kommer senare

Öppet 20.00 - 00.00.
Mässa alternativ andakt 23.00.

Fika och skön gemenskap under hela kvällen.

 

Skapad: 2011-10-04 10:05:00

Söndagen den 24 augusti kl 19.00
Sommarskymning i ord och ton...

Med Helén Ingvarsdotter, violin och nyckelharpa, Marita Aronsson, sång, Seth Svanholm, trumpet, Mats Andén, klarinett. Rolf Johansson, tvärflöjt, Ture Holgersson, kontrabas, Tore V Nilsson, orgel och piano samt Anders Gustavsson, recitation.

Fritt inträde

                                                                                               

Musik i Katedralen sommaren 2014

Meditation

Skapad: 2013-11-27 13:48:00

Meditation

i Kalmar domkyrka
tisdagar kl 18.00-19.00

Med start 26 augusti.

Alla är välkomna! Inga förkunskaper krävs.
Dropp-in, ingen föranmälan.

Meditationen börjar kl 18.00. Meditationsledaren finns
i Domkyrkan från och med kl 17.45 för att visa
sittställningar och svara på frågor.

Vill du veta mer?
Ring Katarina 070 754 1380

 

 

Bön i Kristofferkoret

Skapad: 2014-04-10 16:04:00

Onsdagar kl 17.00-17.30
med start 13 augusti

Här är en plats för stillhet, bön och ljuständning.
Det finns möjlighet för förbön.

Kom en stund eller var med hela tiden. 

Diakon Ingrid Svedjenäs finns på plats.

Dagens bibelord

Anders Johansson Domkyrkokaplan

 

Så gott som alla har en speciell relation till sin konfirmationspräst. Han eller hon som för första gången sätter ord på den spirande trons många frågor.

Anders Johansson, Kalmars domkyrkokaplan sedan 8 år, är min konfirmationspräst.

Det är han för mängder av andra i Kalmar också. Inget särskilt märkvärdigt med det med andra ord.

Men de som känner mig vet varför det i just mitt fall ändå kan anses vara något otippat.

Jag var nämligen sextio år fyllda när jag kom till Kalmar. Anders särklassigt äldsta kon­fir­mand. Han har själv sagt det, så det stämmer nog. 

Foto: Anita Karlsson

Tiden i hans konfirmations­under­visning tillhör de andligt mest givande i mitt liv.

Jag tror faktiskt att han njöt en aning av det själv också. Han är sån, Anders. Han kommer allra bäst till sin rätt i mötet med konfirmander. Hans varma uppenbarelse, öppna sinne, och så den där benådade gåvan, förmågan att ta emot även den mest enfaldiga sökares triviala, på gränsen till imbecilla frågor med ett tillgivet intresse. Varje gång som om det var den första.

Det händer något i hans ansikte.

Samma inspirerande och underfundiga blick som jag såg när jag, just hem­kommen från katedralen i Coventry i England, hade fått idén att göra en kombinerad guidebok till Kalmar Domkyrka och den kristna tron – Vart har jag nu kommit? som den heter och nu ligger till försäljning på bokbordet i kyrkan.

I sanningens namn var jag ordentligt nervös när jag frågade honom om han ville vara med och skriva. Han var ju inte vem som helst. Han var min konfirmationspräst.

Javisst, sa Anders överraskande snabbt. Och så den där blicken. Den som Gud förmod­ligen gett honom för att den är till sådan ofantlig hjälp och välsignelse i hans arbete.

Och nu har han alltså bestämt sig för att ta nästa steg i sin gärning. Frånsett arbetskam­rater­na i församlingen, lär jag ha varit en av de första som fick veta det. Han bad mig i alla fall att hålla tyst om det tills vidare. Tills att det blir officiellt, som han sa.

­– Jag ska flytta till Hong Kong. Jag har fått ett nytt jobb. Jag ska bli präst i Svenska kyrkan där, viskade han i mitt öra, mitt i vår bamsigt hjärtliga omfamning. Det är så man hälsar på Anders. Nästan alla gör så. Han passar bäst för den typen av hälsningsmetod.

­– Vad kul, sa jag när han släppt mig och jag åter tittade in i den där speciella blicken. Vad kul. Det är en fin stad. Jag har varit där ett par gånger.

Efteråt ville jag nästan bita av mig tungan. Vad kul? Sannerligen inte den bästa av reak­tioner, när man i förtroende just fått höra att en värderad präst tänker lämna försam­ling­en. Vad synd, hade nog passat bättre. Ännu bättre kombinerat med ett besviket varför det? Nästan vad som helst, men inte vad kul.

Ändå rättade jag mig inte. Jag kom på att man inte ska missunna församlingen i Hong Kong att också få se den där blicken. Den kommer säkert göra minst lika gott där som i Kalmar.

Vi är väldigt många i Kalmar som kommer att sakna Anders, och ännu fler blir vi om man också räknar dem som kommer att sakna Kerstin. Skolans bästa fröken, enligt barnen i Läckeby och världens bästa hustru enligt Anders själv.

Själv har jag i alla fall bestämt mig för att inte gräma mig alltför mycket. Visserligen kommer det att saknas en kär vän, en fenomenal predikant, uppskattad själasörjare och livgivande konfirmationspräst i Kalmar.

Men samtidigt kommer vi alla vinna något nytt. Nämligen en kär vän i Hong Kong. Det är sannerligen inte att förakta. Särskilt som Gud just nu uppenbarligen behöver honom bättre där.

Själv lägger jag en kärleksfull och innerligt djup tacksamhet i hans bagage.  Anders kommer för all framtid att ha en speciell plats i mitt hjärta.

Ens konfirmationspräst brukar ha det.

Thore Berggren  

Kalmar domkyrkoförsamling

Besöksadress:
Stortorget i Kalmar
39232 KALMAR
Postadress:
Södra Vallgatan 25
39232 KALMAR
E-post:
Telefon:
+46(480)12300
Webbadress:
http://www.kalmardomkyrka.se/
Våra kyrkor:

 

Veckoschema Kalmar domkyrka

Skapad: 2011-09-20 10:15:00

Söndagar  
kl 11.00 Högmässa. Kyrkkaffe
kl 18.00 Musik enligt kalendariet

Måndagar 
kl 12.00  Lunchandakt
kl 18.00 Mingelmässa

Tisdagar  
kl 09.00 Morgonbön             
kl 12.00 Lunchandakt

Onsdagar  
kl 12.00 Lunchmusik med dagens ord
kl 17.00 Bön i Kristofferkoret       
kl 18.00 Veckomässa

Torsdagar 
kl 12.00 Veckomässa

Fredagar  
kl 12.00 Lunchandakt

Lördagar  
kl 12.00 Lunchandakt/dop

Domkyrkan är öppen för besök och andakt

September- maj
vardagar kl 08.00 - 15.30
onsdag kl 08.00 - 18.30
lördag o söndag kl 09.00 - 16.00

Juni - augusti
vardagar kl 08.00 - 20.00
lördag o söndag kl 09.00 - 20.00

Tionde söndagen efter trefaldighet
Tema
Nådens gåvor

Liturgisk färg
Grön

Altardekoration
På altaret ställer vi blommor i blandade färger  och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning
Josua kapitel 24, vers 16 - 18
Folket svarade: ”Aldrig någonsin skall vi överge Herren och tjäna andra gudar. Herren är vår Gud. Det var han som förde oss och våra fäder ut ur Egypten, ut ur slavlägret, han som inför våra ögon gjorde dessa stora tecken. Han skyddade oss under hela vår vandring och bland alla de folk genom vilkas land vi drog fram. Herren jagade undan alla folken för oss, även amoreerna som bodde i landet. Också vi vill tjäna Herren. Han är vår Gud.”

Epistel
Till de kristna i Korinth kapitel 12, vers 4 - 11
Nådegåvorna är olika, men Anden densamma. Tjänsterna är olika, men Herren densamme. Verksamheterna är olika, men Gud är densamme, han som verkar i allt och överallt. Hos var och en framträder Anden så att den blir till nytta. Den ene får genom Anden gåvan att meddela vishet, den andre kan med samma Andes hjälp meddela kunskap. En får tron genom Anden, en annan genom samma Ande gåvan att bota, en annan får kraft att göra under. En får förmågan att tala profetiskt, en annan att skilja mellan olika andar. En kan tala olika slags tungotal, en annan kan tolka tungotal. Allt detta åstadkommer en och samma Ande genom att fördela sina gåvor på var och en så som den själv vill.

Evangelium
Evangeliet enligt Lukas kapitel 9, vers 46 - 48
De började undra vem som var den störste av dem. Jesus, som visste vad de tänkte i sina hjärtan, tog ett barn och ställde det bredvid sig och sade till dem: ”Den som tar emot detta barn i mitt namn, han tar emot mig, och den som tar emot mig, han tar emot honom som har sänt mig. Ty den som är minst av er alla, han är stor.”

Psaltaren
Psaltaren kapitel 28, vers 6 - 9
Lovad vare Herren, ty han har hört min bön. Herren är min styrka, min sköld, på honom förtröstar jag. Jag fick hjälp och mitt hjärta jublar, hela min varelse tackar honom. Herren är sitt folks styrka, sin smordes tillflykt och räddning. Rädda ditt folk och välsigna din egendom. Var deras herde, bär dem för evigt.

//