Foto: Mats Renman

Vindelns kyrka öppnar

Välkommen på pingstdagen söndag 31 maj kl 11.00 till försommarens första gudstjänst i Vindelns kyrka. Åsa Olsson m.fl. Temat är "Den heliga Anden". Sångare från S:t Mikaelskören medverkar: Sara Sigfridsson och Jessica Sundqvist.