Foto: Mats Renman

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ. Kyrkofullmäktige beslutar i principiella ärenden och i ärenden som på annat sätt är av större vikt.

Kyrkofullmäktige 2022-2025

Ledamöter i Kyrkofullmäktige:
Ordförande Per-Anders Olsson
1:e vice ordförande Karl-Fredrik Lindberg
2:e vice ordförande Ewa-May Karlsson
Britt-Louise Eriksson
Malin Flumé
Åke Hjerpensköld
Annelie Bjurén
Ulf Granström
Henny Södermark
Gudrun Wikström
Gunnar Paulsson
Sarah Mattsson
Mats Jonsson
Caroline Löfström
Petvin Sandström
Ingela Jonsson
Rune Johansson
Nils Johansson
Sylvi Johansson

Ersättare i Kyrkofullmäktige:
Mathias Haglund
Anne-Lise Harnesk
Kent Erik Mattsson
Christer Blomgren
Tom Lindmark
Per Sandström
Sara Sandström
Åsa Åsberg
Karin Eriksson