Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ. Kyrkofullmäktige beslutar i principiella ärenden och i ärenden som på annat sätt är av större vikt.

Ordförande Per-Anders Olsson
1:e vice ordförande Christer Jonsson
2:e vice ordförande Ulla Flumé
Britt-Louise Eriksson
Veronica Eriksson
Malin Flumé
Mattias Haglund
Åke Hjerpensköld
AnnaMärta Holmlund
Inger Höglund
Ewa-May Karlsson
Karl-Fredrik Lindberg
Nina Loughlin
Sara Mattsson
Ulf Peter Nilsson
Gunnar Paulsson
Petvin Sandström
Britt Torstensson
Åsa Åsberg
Anneli Öhman

Ersättare i Kyrkofullmäktige:
Anne-Lie Bjurén
Karin Eriksson
Jan Janson
Erland Jonsson
Börje Lundström
Nicholas Nordlander
Mona Norgren
Per Sandström
Viola Widmark