Meny

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ. Kyrkofullmäktige beslutar i principiella ärenden och i ärenden som på annat sätt är av större vikt.

Ordförande Per-Anders Olsson
1:e vice ordförande Christer Jonsson
2:e vice ordförande Ulla Flumé
Britt-Louise Eriksson
Malin Flumé
Mattias Haglund
Åke Hjerpensköld
AnnaMärta Holmlund
Inger Höglund
Ewa-May Karlsson
Karl-Fredrik Lindberg
Sara Mattsson
Ulf Peter Nilsson
Erland Jonsson 
Gunnar Paulsson
Petvin Sandström
Britt Torstensson
Åsa Åsberg
Anneli Öhman

Ersättare i Kyrkofullmäktige:
Anne-Lie Bjurén
Karin Eriksson
Jan Janson
Börje Lundström 
Kent-Erik Mattsson
Nicholas Nordlander
Mona Norgren
Per Sandström
Henny Södermark
Viola Widmark