Foto: Magnus Aronson /Ikon

Vindelns församlings församlingsinstruktion

Vindelns församling - en del av helheten.

Församlingsinstruktionen (FIN) är en samlad beskrivning av den församlingsidé som styrelse, ledning och medarbetare har antagit. Vindelns församling ser FIN som en levande text vilken utvärderas vartannat år, men ständigt prövas mot verkligheten.
Här kan du hämta församlingsinstruktionen >>>