Foto: IKON

Diakoni

Diakoni är kristen tro omsatt i praktisk handling.

Ordet diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om medmänniskan genom hela livet. Diakoni är att dela med sig av hjälp, gemenskap, tro och glädje. Diakoni har sin grund i hur Jesus såg och mötte människor. Det är den kristna församlingens livsstil, något som präglar hela kyrkans arbete, att möta medmänniskor i kärlek och omsorg. Vi vill skapa ett sammanhang där du känner dig välkommen. En möjlighet att knyta nya kontakter och uppleva saker tillsammans med andra. Vi hjälper på olika sätt människor i fysisk, psykisk, social och andlig nöd, oavsett tro eller kyrkotillhörighet.

I det diakonala arbetet inryms bland annat:

Öppet hus med möjlighet att träffa andra daglediga i Vindeln och Granö. Vi äter lunch tillsammans och lyssnar till inbjudna gäster som berättar och/eller sjunger. 

Samtal och besök. Det kan vara samtalsgrupper eller enskilda samtal. Besök i hemmet eller på boenden. Det kan handla om att du behöver någon att prata med efter en kris, när livet kört ihop sig eller när du vill samtala om livsfrågor.

Sorgegrupper. Den som mist någon nära anhörig inbjuds till sorgegrupp för att tillsammas med andra samtala om den nya situation man lever i.

Flykting och integrationsarbete. Vindeln blir en alltmer mångkulturell kommun. Gud har många namn här. På olika vis samverkar vi inom nätverk som ”Vän i Vindeln” med en rad aktiviteter och projekt för att ge våra medmänniskor en möjlighet att integreras och finna sig tillrätta här i Vindeln. Diakonin  kan också förmedla juridisk rådgivning och medverka i familjeåterföreningar.

Familjerådgivning. Vindelns församling erbjuder dig/er som är boende i församlingen samtal via Kyrkans familjerådgivning i Umeå. Genom att församlingen bidrar ekonomiskt till verksamheten kan du/ni få samtal till en subventionerad kostnad.

Hjälpa till? Vill du som volontär hjälpa till i församlingens flykting - och integrationsarbete kontakta diakon Elin Granström på 0933-143 15 eller elin.granstrom@svenskakyrkan.se