Kyrkoråd

Kyrkorådet är församlingens styrelse. Dess uppgift är att styra församlingens arbete så att det mål som sätts upp nås. Även kyrkoherden ingår i kyrkorådet och har till uppgift att sedan leda arbetet i församlingen i enhetlighet med målet.

Sammanträdesdagar för kyrkorådet 2024

2024-02-08, 2024-03-21, 2024-04-18, (sommaruppehåll) 2024-09-19, 2024-10-17 och 2024-12-11

Ledamöter:
Ordförande Britt Louise Eriksson
Vice ordf Rune Johansson
Malin Flumé
Ulf Granström
Sarah Mattsson
Gunnar Paulsson
Josefin Krüger 
Karl-Fredrik Lindberg

Ersättare:
Per-Anders Olsson
Ingela Jonsson
Henny Södermark
Gudrun Wikström
Mats Jonsson
Åke Hjerpensköld
Caroline Löfström
Åsa Åsberg