Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kyrkoråd

Kyrkorådet är församlingens styrelse. Dess uppgift är att styra församlingens arbete så att det mål som sätts upp nås. Även kyrkoherden ingår i kyrkorådet och har till uppgift att sedan leda arbetet i församlingen i enhetlighet med målet.

Ledamöter:
Ordförande Britt Louise Eriksson
Vice ordf Rune Johansson
Ulla Flumé
Mattias Haglund
Åke Hjerpensköld
AnnaMärta Holmlund
Mona Norgren
Karl-Fredrik Lindberg

Ersättare i kyrkorådet:
Malin Flumé
Ingela Jonsson
Sara Mattsson
Per-Anders Olsson
Cathrine Hägglund
Gunnar Paulsson
Britt Torstensson
Åsa Åsberg