Meny

Kyrkoråd

Kyrkorådet är församlingens styrelse. Dess uppgift är att styra församlingens arbete så att det mål som sätts upp nås. Även kyrkoherden ingår i kyrkorådet och har till uppgift att sedan leda arbetet i församlingen i enhetlighet med målet.

Ledamöter:
Ordförande Britt Louise Eriksson
Vice ordf Rune Johansson
Ulla Flumé
Mattias Haglund
Åke Hjerpensköld
AnnaMärta Holmlund
Mona Norgren
Karl-Fredrik Lindberg

Ersättare i kyrkorådet:
Malin Flumé
Ingela Jonsson
Sara Mattsson
Per-Anders Olsson
Cathrine Hägglund
Gunnar Paulsson
Britt Torstensson
Åsa Åsberg