Meny

Församlingens kyrkor och församlingsgårdar

Församlingen har tre kyrkor, ett begravningskapell och två församlingsgårdar. Granö kyrka, Vindelns kyrka, Åmsele kyrka samt S:t Mikaels kapell. I Vindeln och Åmsele finns en församlingsgård. I Granö är församlingsgården sammanbyggd med kyrkan.

Vindelns kyrka är stängd för vintern.

Det är vi som sköter om våra fastigheter:

Maria Granström

Maria Granström

Vindelns församling

Kyrkogårdsföreståndare

Torbjörn Hörnberg

Torbjörn Hörnberg

Vindelns församling

Kyrk- och kyrkogårdsvaktmästare

Nils Johansson

Nils Johansson

Vindelns församling

Kyrk- och kyrkogårdsvaktmästare

Linda Manfredsson

Linda Manfredsson

Vindelns församling

Kyrk- och kyrkogårdsvaktmästare

Linnea Schmidt

Linnea Schmidt

Vindelns församling

Kyrkogårdsarbetare, Församlingsvärdinna, Barn och familj