Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Församlingens kyrkor och församlingsgårdar

Församlingen har tre kyrkor, ett begravningskapell och två församlingsgårdar. Granö kyrka, Vindelns kyrka, Åmsele kyrka samt S:t Mikaels kapell. I Vindeln och Åmsele finns en församlingsgård. I Granö är församlingsgården sammanbyggd med kyrkan.

Vindelns kyrka är stängd för vintern.

Det är vi som sköter om våra fastigheter:

Maria Granström

Maria Granström

Vindelns församling

Kyrkogårds- och fastighetsförman

Torbjörn Hörnberg

Torbjörn Hörnberg

Vindelns församling

Kyrk- och kyrkogårdsvaktmästare

Nils Johansson

Nils Johansson

Vindelns församling

Kyrk- och kyrkogårdsvaktmästare

Linda Manfredsson

Linda Manfredsson

Vindelns församling

Kyrk- och kyrkogårdsvaktmästare

Linnea Schmidt

Linnea Schmidt

Vindelns församling

Församlingsvärdinna, Barn och familj