Foto: Mats Renman

Församlingens kyrkor och församlingsgårdar

Församlingen har tre kyrkor, ett begravningskapell och två församlingsgårdar.

Församlingen har tre kyrkor, ett begravningskapell och två församlingsgårdar. Granö kyrka, Vindelns kyrka, Åmsele kyrka samt S:t Mikaels kapell. I Vindeln och Åmsele finns en församlingsgård. I Granö är församlingsgården sammanbyggd med kyrkan. 

Vindelns kyrka och S:t Mikaels kapell är öppna under juni-augusti, mån-fre mellan kl 8-15. Torsdagar och fredagar kan det förekomma förrättningar i S:t Mikaels kapell. 

Vindelns kyrka kallställs inför vintern 2022.

Granö kyrka

Redan 1750 fanns en bestämd plats för Granö kyrka, som sedan blev Degerfors by. Fast det skulle dröja ytterligare 204 år innan kyrkan blev färdig.

Vindelns kyrka

I december 1903 invigdes Vindelns kyrka, eller Degerfors kyrka som det hette på den tiden. År 2003 firade Vindelns kyrka hundraårs jubileum.

Åmsele kyrka

Åmsele kyrka invigdes år 1873.

S:t Mikaels kapell

S:t Mikaels kapell var dåvarande Degerfors sockens första kyrka. Den är byggd av ett 30-tal fattiga bönder och lika många nybyggare. Kyrkan stod färdig 1769. Kapellet är byggd som en korsformad träkyrka. Idag finns det få träkyrkor kvar i denna stil.

Vindelns församlingsgård

Vindelns församlingsgård ligger nästan mitt i Vindeln.

Åmsele församlingsgård

Åmsele församlingsgård ligger i närheten av Åmsele kyrka.

Det är vi som sköter om våra fastigheter: