EFS

EFS består av ca 16.000 människor som är medlemmar i någon av de 400 föreningar som finns spridda över landet. Varje distrikt har ett kansli som leder arbetet där. EFS Västerbotten är ett av distrikten. Vindelns församling samarbetar med EFS Vindeln och EFS Tvärålund.