EFS

EFS består av ca 16.000 medlemmar i någon av de 400 föreningar som finns spridda över landet. Varje distrikt har ett kansli som leder arbetet där. EFS Västerbotten är ett av distrikten. Vindelns församling samarbetar med EFS Vindeln och EFS Tvärålund.

EFS i Vindeln

EFS i Vindeln bedriver sin verksamhet i Vindelns församlings lokaler. EFS firar gudstjänst en gång per månad under januari-maj och september-december. Har även bibelsamtal i församlings lokaler.

EFS i Tvärålund

"Kyrkan mitt i byn”. Du är välkommen att besöka EFS bönhus i Tvärålund och delta i aktiviteterna där.