Foto: Alex & Martin/ IKON

Frivilligarbete

Vindelns församling är ett nätverk av människor. Vi är en gemenskap där vi är till för varandra och för det samhälle vi bor i. Du behövs!

Att vara volontär ökar livskvalitén både för dig och för den som har behov av ditt engagemang.  Att vara volontär innebär att man av fri vilja och utan ekonomisk ersättning själv bestämmer när, var, hur och hur mycket man vill engagera sig i församlingen.

I Vindelns församling finns ett stort antal av volontärer som hjälper till i vår verksamhet på olika sätt. Det kan vara att fixa kyrkfika vid söndagarnas gudstjänster, vara kyrkvärd med mera.

Varje år bjuds alla volontärer in till en ambassadörsträff. Där bjuds dom på middag, underhållning och trevlig gemenskap.

Känner du att du vill vara volontär i Vindelns församling är du varmt välkommen att kontakta Elin Granström. Se nedan