GDPR

Vindelns församling och GDPR.

Församlingen värnar om din personliga integritet och håller en hög nivå för att skydda dina personuppgifter. Vi arbetar kontinuerligt för att säkerställa att vi hanterar personuppgifter enligt lagen och på ett sätt som är tryggt för dig som privatperson.

De personuppgifter som vi har om dig eller den du är vårdnadshavare för har vi för att verksamheten ska fungera, t ex så vi kan kontakta alla i kyrkokören eller konfirmandgrupperna. Vi har också register över vilka som är tillhöriga till Svenska kyrkan i Vindelns församling, och vilka som är gravrättsinnehavare eller köper tjänster som t ex blomplantering.

Vi sparar inte personuppgifterna längre än vad som är nödvändigt. När uppgifterna inte längre fyller något syfte raderas de från våra register. Du kan när som helst begära att få information om vilka personuppgifter vi har som rör dig och den du är vårdnadshavare för.
Läs mer här nedan om vår behandling av personuppgifter.

Behandling av personuppgifter i församlingsverksamheten

Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Gravar dekorerade med färggranna blommor på en kyrkogård.

Behandling av personuppgifter i begravningsverksamheten

Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.