Tips på digitala andakter och gudstjänster

Morgonandakten i P1, gudstjänst både i radio och på tv och även många församlingar sänder digitala gudstjänster och evenemang. Här hittar du några tips.

  • Morgonandakten i P1 >>>
  • Gudstjänst i radion >>>
  • Gudstjänst på TV >>>
  • Digitala sändningar från församlingar och pastorat >>>
  •  Kyrkan har även en digital bönewebb där du kan be och tända ljus. >>>