Sommarfunderingar

Fredrik funderar, Veronica vikarierar och Maria mediterar. Under sommaren skriver vikarierande kyrkoherde sina sommartankar. Du finner dessa samlade här.

I juni funderade Fredrik Juul det här >>>

13 juni-10 juli är Veronica Eriksson vikarierande kyrkoherde. Veronica skriver här under rubriken Veronica vikarierar >>>

11 juli-7 augusti är Maria Bäckman vikarierande kyrkoherde. Maria skriver här under rubriken Maria mediterar >>>