Närbild av en gråhårig kvinna med ett askkors i pannan.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Askonsdagsmässa i Vindelns församlingsgård 14 februari kl 18.00

Välkommen till askonsdagsmässa onsdag 14 februari kl 18.00 i Vindelns församlingsgård. Temat är "bön och fasta". Askonsdag är fastans första dag. Fastan varar i 40 dagar fram till och med påskafton. Sedan 1983 infördes askonsdagen som officiell gudstjänstdag med en egen serie av texter. Därmed har en gammal tradition åter kommit till heders i vår kyrka.

Under askonsdagens mässa är det vanligt att prästen tecknar ett kors med aska på gudstjänstdeltagarnas pannor för att påminna om människans dödlighet. Vid tecknandet säger prästen detta eller liknande: ”Kom ihåg, o människa, att du är stoft och att du åter skall bli till stoft. Omvänd dig och tro evangelium.”