Skärtorsdagmässor 1 april kl 19.00

Välkommen att fira en enkel skärtorsdagsmässa på skärtorsdag 1 april. Mässor firas på följande ställen:

Kl 19.00 Granö kyrka med Maja Svedmark.
Kl 19.00 Tvärålunds bönhus med Åsa Olsson.
Kl 19.00 Vindelns kyrka med Veronica Eriksson.

Skärtorsdagsmässorna genomförs under Coronasäkra förhållanden. Vid fler än sex deltagare firas även en skärtorsdagsmässa kl 19.30 för att vi aldrig ska vara fler än åtta personer i kyrkan samtidigt.