Sång i parken under sommaren

Vid några onsdagar kl 13.30 under sommaren är det sång och andakt i Kommunhusparken. Nina Sandberg Olofsson, Veronica Eriksson, Olov Lindroth, Isa Brolin m.fl. medverkar vid olika tillfällen. Se nedan vilka tillfällen det är sång i parken. Välkommen!

Onsdag 17 juni kl 13.30. Nina Sandberg Olofsson m.fl.

Onsdag 1 juli kl 13.30. Nina Sandberg Olofsson m.fl.

Onsdag 22 juli kl 13.30. Veronica Eriksson och Olov Lindroth m.fl. 

Onsdag 12 augusti kl 13.30. Veronica Eriksson m.fl.