Sång i Granö kyrka onsdag 17 januari kl 13.30

Sång i Granö kyrka 17 januari kl 13.30. (Obs ny tid) Allsång, andakt och fikaservering. Välkommen.