Förändrade restriktioner från 12 januari

Vi följer rekommendationerna i våra kyrkor. Förändrade restriktioner är bl.a. att vid sammankomster med fler än 50 deltagare måste vaccinationsbevis visas. Läs mer här:

De nya föreskrifterna innebär att vid sammankomster och tillställningar inomhus med fler än 20 deltagare tillåts enbart sittande deltagare. Deltagarna ska delas upp i sällskap på maximalt 8 personer. Det ska också vara minst 1 meter mellan sällskapen. Vid sammankomster med fler än 50 deltagare måste dessutom vaccinationsbevis användas. 

Regeln gäller alla vuxna från 18 år med undantag för den som av medicinska skäl inte kan vaccineras (läkarintyg krävs). Den som är under 18 år måste vara beredd att kunna styrka sin ålder.

Det går bra att visa vaccinationsbeviset digitalt via sin telefon eller att ta med ett intyg, som då måste skrivas ut eller beställas med hjälp av den här blanketten >>>

Det krävs giltig ID-handling där namn överensstämmer med vaccinationsbeviset. Ett digitalt vaccinationsbevis kan hämtas på www.covidbevis.se