Projektkör i Åmsele

Kom och sjung tillsammans! Alla är välkomna, liten som stor!

Vi övar tre gånger och sjunger sedan på en gudstjänst. Kören leds av Anna Sundelin. Anmäl dig gärna till Anna: tfn 070-346 57 18.  

Sångtillfällen: 
Tisdag 26 mars i samband med Kyrkskoj. Vi äter i kyrkan kl. 17.00 därefter andakt och sedan körövning i församlingsgården. Vill du bara komma på kören, kommer du kl 18.30 till församlingsgården. 
Tisdag 2 april kl 18.30 i församlingsgården.
Måndag 8 april kl 18.30 i församlingsgården.
Gudstjänst i Åmsele kyrka 28 april kl. 11.00.