En gravsten i form av ett kors på en kyrkogård.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Projektet med att söka innehavare på gravar har avslutats

Projektet med att söka innehavare till gravar har pågått i flera år men har nu avslutats. De gravar där vi inte har fått kontakt med anhöriga har nu återgått till församlingen.

De gravar där vi inte har fått kontakt med anhöriga har nu återgått till församlingen.

Vi hanterar dessa gravar på följande sätt: eventuell blomlåda tas bort och ytan återställs med grus eller gräs. På den gravsticka som sitter bredvid stenen sätts en grön och orange markering som betyder att den tillhör församlingen. Det är inte tillåtet att plantera eller smycka graven nu då den återgått till församlingen.

Plantering i blomlådor eller på annat vis smyckning plockas bort men sparas så anhöriga kan återfå det om de vill.

Vid frågor gällande återtagna gravar kontakta Vindelns kyrkogårdsförvaltning tfn 0933-143 30 (tfntid månd-tisd kl 10-12) eller maila vindelns.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se