Foto: IKON/Jeff Weese

Play: Adventsandakter

Välkommen att delta i våra digitala andakter i adventstid.

Play: Andakt från Vindelns kyrka i juletid

Fira andakt kring fjärde advent med Veronica Eriksson. Sara-Maria Björkholm och Stefan Norberg medverkar.

Play: 2:a Adventsandakt från Vindelns kyrka

Andakten är inspelad i Vindelns kyrka inför söndag 2:a Advent 6 december

Play: Andakt från Vindelns kyrka inför domsöndagen 22 november

Andakten med Veronica Eriksson är inspelad i Vindelns kyrka inför domsöndagen 22 november.

Play: 1:a Adventsandakt från Vindelns kyrka inför söndag 1:a Advent 29 november

Andakten med Maja Svedmark är inspelad i Vindelns kyrka inför söndag 1:a Advent 29 november.