"Perspektiv på försoning"

En temakväll om försoning torsdag 9 mars kl 18.30 i Åmsele församlingsgård. Anders Dahlkvist berättar om vitboken, samerna och Svenska kyrkan. Fika serveras, fri entré. Välkomna!

 ”Vitboken synliggör och bekräftar samernas historia och kränkningarnas konsekvenser, något som många inte känner till idag. Det är viktigt att kyrkans beslutsfattare och medarbetare – och allmänheten – får ta del av dessa samiska erfarenheter. För att kunna bygga upp relationen med det samiska folket måste kyrka och stat ta ansvar och återställa det som blivit fel. Det här kan vara en bra början.”

Sylvia Sparrock, ordförande i Samiska rådet i Svenska kyrkan.