Foto: Elin Granström

Nio samtal om livet

En samtalsgrupp för dig som vill fundera kring allmänmänskliga existentiella teman såsom lycka - lidande, ensamhet - tillhörighet, kärlek - hat. Anmälan senast 12 oktober

Vi träffas nio gånger, måndagar 18.30-20.00 i Vindelns församlingsgård med start 16 oktober. Träffarna börjar med fika.

Arrangörer: Aktivitetslots och Vindelns församling

Anmälan senast 12 oktober till: 
Elin Granström, 0933-143 15, elin.granstrom@svenskakyrkan.se eller
Ellinor Gustavsson, 072-453 36 71, ellinor.gustavsson@vindeln.se