Foto: Mats Renman

Musikkväll vid Kvarn

Alla kyrkor tillsammans samarrangerar musikkvällar vid Café Mjölnaren under sommaren

Vid följande tisdagkvällar kl 18.00: 30 juni, 7 juli, 14 juli, 21 juli, 28 juli och 4 augusti finns möjlighet att lyssna till musik och sjunga allsång vid Café Mjölnaren i Vindeln.

Musikkväll vid kvarn är ett samarrangamang mellan Alla kyrkor tillsammans.