Musikgudstjänst i Åmsele kyrka

Söndag 28 april kl 11.00 i Åmsele kyrka firas det en gudstjänst med mycket musik. Projektkören sjunger under ledning av Anna Sundelin samt fiolspel av Elin Granström. Präst är Åke Sjöström och musiker Stefan Norberg medverkar också. Vi avslutar med kyrkfika. Välkomna!