Foto: Mats Renman

Musik i helgsmål lördag 29 september

Välkommen till Vindelns kyrka lördag 29 september kl 18.00 och "Musik i helgsmål". Församlingens musiker m.fl. medverkar.

Musik i helgsmål är en del i bönedygnet som pågår mellan kl 12.00 på lördag 29 september till kl 11.00 på söndag. Du kan läsa mer om det här >>>