Meningen med mig

Samtalsgrupp om känslor och existentiella frågor för högstadieelever. Start onsdag 7 februari kl 15:00, drop-in-fika från kl 14:30. Vi håller till i Vindelns församlingsgård. Anmälan senast måndag 5 februari till carina.bystromnuft@svenskakyrkan.se