Livsstegen

Livsstegen är en självhjälpsgrupp, där var och en jobbar med det som känns svårt i livet.

Nu är första gruppen max antal deltagare men fler grupper kommer att starta.

Livsstegen består av 14 st träffar med en fast grupp på maximalt tio personer. Från tisdag 29 september kl 18-21 och därefter varannan vecka träffas gruppen i Vindelns församlingsgård. 

Träffarna utgår från de tolv stegen som arbetades fram av Anonyma Alkoholister redan på 1930-talet och Olle Carlssons bok "Livsstegen". Verklig förändring kräver kraft. Vi kan behöva en grupp där vi stöttar varandra och delar framgångar, motgångar, utmaningar och överraskningar

Läs ett reportage i VK om Livsstegen cirkel >>>

Hur ser träffarna ut?
Under varje träff jobbar vi med ett av de tolv stegen. Vi har rundor där alla som vill får dela med sig av sina tankar och problem. Det går också bra att bara lyssna. Det som sägs under träffarna stannar i gruppen. Träffen avslutas alltid med sinnesrobönen:
Gud ge oss sinnesro, att acceptera det vi inte kan förändra.
Mod att förändra, det vi kan och förstånd att inse skillnaden.

Syftet med Livsstegen
De tolv stegen handlar om att bryta problem och dåliga vanor och istället bygga upp ett gott och friskt liv. Stegen är ett verktyg för andlig tillväxt där vi kan börja rensa bort ”själsligt ogräs” och ana att det finns en kärleksfull högre kraft, en kraft att ösa ur när min egen har sinat.

Det förunderliga är att när en grupp människor möts i ärliga samtal om sina problem och alla på något sätt vågar närma sig det, ökar tilliten till oss själva, till våra medmänniskor och till en god kärleksfull högre kraft.

Du som är intresserad och vill anmäla dig kontakta Eva Svahn mail: eva.svahn@gmail.com