Kyrkofullmäktige sammanträder digitalt torsdag 9 december kl 18.00

Kyrkofullmäktige i Vindelns församling sammanträder digitalt torsdag 9 december kl 18.00. Ärenden enligt utsänd föredragningslista. Britt-Louise Eriksson, ålderspresident.