Kyrkofullmäktige sammanträder tisdag 11 maj

På grund av Coronapandemin har kyrkofullmäktige ett reducerat antal ledamöter och har inte möjlighet att webbsända sammanträdet.

 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE   

Kyrkofullmäktige i Vindelns församling kallas till sammanträde
i kommunhusets tre sammanträdesrum tisdag 11 maj 2021, kl 18.00.

 Ärenden:
1. Inledning.

2. Upprop.

3. Fastställande av dagordning.

4. Val av protokollsjusterare. Justering 2021-05-25, kl. 13.00.

5. Delgivning av kyrkorådets protokoll: 2021-04-21.

6. Föredragning av verksamhetskommentar och bokslut 2020.  Ledamöterna bereds tillfälle att ställa frågor.

7. Information av revisionsrapport 2020.

8. Revisionsberättelse, ansvarsfrihet.

9. Verksamhetskommentar och bokslut för år 2020.

10. Vindelns församlings valnämnd. Val av vice ordförande och ordinarie ledamot.

11. Delgivning: Delegationsbeslut från stiftsstyrelsen.

12. Underhåll och renovering av fasaden på Vindelns kyrka.

13. Utvärdering av Granö kyrkas framtid.

14. Kyrkoherden informerar.

15.  Avslutning.

 Vindeln 2021-05-03 Per-Anders Olsson, ordförande

O B S! Fullmäktiges beredning och gruppledare har beslutat att kyrkofullmäktige ska bestå av 13 ledamöter. S= 5 ledamöter, C= 4 ledamöter och TKVIIF= 4 ledamöter. Ledamöterna samlas utanför Kommunhuset kl 17.30 för att därefter delas upp i tre grupper. Därefter hålls sammanträdet i kommunhusets tre sammanträdesrum via videolänk. 

Det är viktigt att alla som känner av förkylningssymtom, även milda, stannar hemma och meddelar pastorsexpeditionen så kallas ersättare till sammanträdet. Det är också viktigt att alla tvättar händerna noga, och att vi undviker handhälsningar och kramar.