Foto: Mats Renman

Kyrkklockan i Vindelns kyrka ringer för Syriens krigsdrabbade folk

Som ett tecken på Svenska kyrkans bön och omtanke för Syriens krigsdrabbade folk har biskop Hans Stiglund uppmuntrat församlingarna att ringa i kyrkklockorna varje vardag klockan 17.00, fram till FN-dagen den 24 oktober.

Tanken är att kyrkklockor ska ringa varje vardag klockan 17.00, då arbetsdagen slutar för många i samhället. Ljudet ska verka som en påminnelse om den fruktansvärda situationen för folket i Aleppo och på andra platser i Syrien.
   – Vi blir förtvivlade och upprivna när vi tar del av berättelser om hur oskyldiga människor drabbas. Klockringningen är en uppmaning för oss att få stanna upp i bön för Syriens folk, säger Hans Stiglund, biskop i Luleå stift.

Initiativ från Finland
Det var den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland som började med klockringningarna, ett initiativ som också tagits an av svenska församlingar.
   – På lördagen har vi vår helgmålsringning och på söndagen ringer vi till gudstjänst, där bönen för fred i världen, och särskilt Syrien, är en självklar del, säger Hans Stiglund.

FN-bönen
Gud, vår jord är bara ett stoftkorn i världsalltet. 
Det är vår uppgift att göra den till en planet 
där ingen skall behöva plågas av krig, hunger eller fruktan 
eller vara utestängd från andra i meningslöst främlingskap 
för sin härstamnings, hudfärgs eller världsåskådnings skull. 
Gud, ge oss mod och förutseende att ta itu med detta redan nu, 
så att våra barn och barnbarn en gång med stolthet 
kan bära namnet människa.