Mötesplats Åmsele

Mötesplats Åmsele var ett projekt som arbetade för försoning och samexistens mellan människor; bofasta, samer och andra som vistas i församlingen.

Mötesplats Åmsele var ett projekt som arbetade för försoning och samexistens mellan människor; bofasta, samer och andra som vistas i församlingen. Genom samtal i dialogform ville vi öka kunskap och förståelse, och bidra till ökad tillit och gemenskap.

Projektet avslutades 2010. Här finns möjlighet att hämta slutrapporten >>>