Hur kan Vindelns församling och Svenska kyrkan i Umeå samarbeta mer?

Informationskvällen 6 oktober i Vindelns församlingsgård sändes digitalt och spelades även in. För dig som inte hade möjlighet att vara med på informationskvällen och är intresserad finns här en länk till de inspelade föredragen.

Medverkade gjorde Katarina Wuopio och Maria Klasson Sundin från Luleå stift, kyrkoherdarna och kyrkorådsordföranden i Vindeln och Umeå, samt ordförande i församlingsrådet Tavelsjö.

Mötet spelades in. Klicka här för de inspelade föredragen >>>

Lokala beslut på eventuella förändringar i organisationen fattas våren 2023. Sedan fattar stiftsstyrelsen i Luleå stift slutgiltigt beslut.