Hur kan Vindelns församling och Svenska kyrkan i Umeå samarbeta mer?

Informationskvällen 6 oktober spelades in. Här finns en länk till de inspelade föredragen.

Medverkade gjorde Katarina Wuopio och Maria Klasson Sundin från Luleå stift, kyrkoherdarna och kyrkorådsordföranden i Vindeln och Umeå, samt ordförande i församlingsrådet Tavelsjö.

Mötet spelades in. Klicka här för de inspelade föredragen >>>

Lokala beslut på eventuella förändringar i organisationen fattas våren 2023. Sedan fattar stiftsstyrelsen i Luleå stift slutgiltigt beslut.