Högmässa i Granö kyrka och sångstund med andakt på Älvbacken söndag 14 oktober

Söndag 14 oktober kl 11.00 firas högmässa i Granö kyrka under temat "lovsång". Maria Bäckman är präst och S:t Mikaelskören medverkar. Kl 13.30 är det sångstund med andakt på Almagården. EFS ansvarar för den. Välkomna!