Foto: Mats Renman

Guidning i Vindelns kyrka onsdag 6 september kl 13.30

Välkommen att upptäcka vår vackra kyrka, för första gången eller femtioelfte gången. Enkelt fika serveras. I samarbete med Aktivitetslotsarna. Kontaktperson: Elin Granström, 0933-143 15