Gudstjänster söndag 23 juni

Välkommen söndag 23 juni kl 11.00 till Överrödå byagård och gudstjänst med fika, kl 13.30 till Almagården och Sångstund med andakt samt kl 18.00 till Granö kyrka och gudstjänst. Söndagens tema är "Den Högstes profet” och präst är Maria Bäckman.