Gudstjänster söndag 1 oktober i Vindelns kyrka och Kamsjö kapell

Söndag 1 oktober kl 11.00 firas gudstjänst med nattvard i Vindelns kyrka. Veronica Eriksson m.fl. medverkar. Predikan av Christina Andersson. Sång av Vindeln Gospel. Lovsångsteam och kyrkfika. Samarrangemang mellan Alla kyrkor tillsammans. Avslutning på bönedygnet. Kl 14.00 firas även gudstjänst i Kamsjö kapell med Anne Bokma. Välkomna.