Gudstjänst på Åmbacken söndag 15 augusti kl 14.00

Söndag 15 augusti kl 14.00 firas gudstjänst med Anne Bokma på Åmbacken med temat "tro och liv". Välkommen.