Söndag 3 september med temat ”medmänniskan”

Kristi självutgivande kärlek gör korset till ett tecken som manar till efterföljelse, att ge Jesu kärlek vidare till andra och att räcka andra människor handen till tjänst och försoning. Gud har på korset visat en kärlek utan förbehåll, en kärlek som inte gör åtskillnad mellan människor. Välkomna söndag 3 september till gudstjänst med temat "medmänniskan". Den här söndagen firas gudstjänst kl 11.00 i Vindelns kyrka. Präst är Anne Bokma.

Ändamålet för söndagens kollekt

Ändamålet för den här söndagens kollekt hittar du här:  >>> (PDF)

Swishnummer för kollekten är: 123 143 0909
Stort tack för din gåva – den behövs!

Sedlar och mynt ligger i en kollektkorg.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon