Gudstjänst med nattvard m.m. söndag 29 september kl 11.00

I Vindelns kyrka kl 11.00 firas gudstjänst med nattvard samt avslutning på bönedygnet. Åsa Olsson m.fl. medverkar. Kl 13.30 är det sångstund med andakt på Almagården samt kl 18.00 kvällsmässa i Tvärålunds bönhus. Präst den här söndagen är Åsa Olsson. Söndagens tema är "änglarna".