En nattvardskalk med vin och ett fat med oblater står på altaret.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Gudstjänst med mässa

Välkommen till gudstjänst med mässa i Vindelns församlingsgård lördag 24 februari kl 18.00. Anne Bokma m.fl. medverkar.