Foto: Mats Renman

Gudstjänst söndag 10 september kl 11.00 i Ottonträsk bönhus. Vi firar gudstjänst en sista gång och tackar för alla fina år i bönhuset. Kaffeservering och smörgåstårta.

Välkomna till gudstjänst i Ottonträsk bönhus med temat "Enheten i Kristus". Kristus ber för sina lärjungar att "de ska alla bli ett". Enhetens söndag är viktig för arbetet för de kristnas synliga enhet, att synligt nå fram till trosbekännelsens "en helig, allmännelig kyrka". (Observera att mässan är flyttad från Granö kyrka)

Ändamålet för söndagens kollekt

Ändamålet för den här söndagens kollekt hittar du här:  >>> (PDF)

Swishnummer för kollekten är: 123 143 0909
Stort tack för din gåva – den behövs!

Sedlar och mynt ligger i en kollektkorg.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon