Åmsele kyrka söndag 29 januari kl 11.00

Gudstjänst med temat "Jesus är vårt hopp"

Åsa Olsson och Stefan Norberg medverkar. Välkomna!