Foto: Mats Renman

Gravrättsinnehavare sökes

Kyrkogårdsförvaltningen i Vindelns församling söker gravrättsinnehavare till gravplatser på Åmsele och Vindelns kyrkogårdar.

Vi söker gravrättinnehavare till gravplatser på Åmsele och Vindelns kyrkogårdar.

Vi är huvudman för begravningsverksamheten och därmed skyldiga att föra gravbok där det anges namn, personnummer och adress på den eller dem som gravplatsen upplåtits eller överlåtits till.

Före den 1 april 1991 fanns ingen skyldighet för gravrättsinnehavaren att anmäla sitt gravrättsinnehav till oss som är huvudman för begravningsverksamheten.

De gravar där vi saknar innehavare är försedda med en skylt med uppmaning att kontakta kyrkogårdsvaktmästeriet.

Får vi inte kontakt med anhöriga inom två år betraktas gravplatsen som återlämnad till oss. Det kan medföra att gravanordningen tas bort och att gravplatsen upplåts till ny innehavare.

Du som vill veta om denna delgivning berör dig eller om du verkligen är antecknad som gravrättsinnehavare kan kontakta kyrkogårdsexpeditionen på 0933-143 30, telefontid mån-tis 10-12 eller via mail till: vindelns.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se eller genom brev till adress: Vindelns församling, Storvägen 53, 922 31 Vindeln.

Här finner du en förteckning över skyltade gravar på Vindelns kyrkogårdar >>>