Foto: Mats Renman

Fredrik funderar i maj 2015

Det är mycket som förändras, det tror jag alla märker. En av de saker som förändrats snabbt är hur vi kommunicerar med varandra. Vare sig vi gillar det eller ej så blir det mer och mer av e-post, sms och andra elektroniska kommunikationsvägar. Telefoner som sitter fast med en sladd i väggen blir mer och mer ovanliga. Hemsidor och sociala medier används för information och kommunikation.

Att jag kommit att tänka på det här just nu har att göra med församlingens nya telefonnummer som du kan läsa mer om på hemsidan och i månadsbladet. På ytan ser det ut som om det bara är nya nummer när man ska ringa till församlingens medarbetare, men bakom det finns en flexibel telefonilösning med ett bestämt syfte: Det ska vara lätt att få kontakt med oss.

Där är väl egentligen syftet med all kommunikation? Om inte kontakt uppstår så är den ju meningslös. Församlingen har ett tydligt uppdrag och en tydlig målgrupp. För att fullgöra uppdraget på bästa sätt så måste vi kommunicera på ett bra sätt till rätt målgrupp. Det sättet att tänka ligger bakom beslutet att inte längre annonsera i VK och VF. Det ligger också bakom att jag skriver en fundering varje månad och att församlingen kommunicerar på Facebook, Instagram, sms och e-post vid sidan av annonsering i VRbladet.

Alldeles säkert har vi inte heller sett den sista förändringen i kommunikationsmönstret. Vilka tekniska möjligheter framtiden bjuder på vet vi inte nu. Men så länge uppdraget och syftet är klart så är det positiva förändringar som gör församlingens kommunikation bättre anpassad för sin egen tid.

Fredrik Juul, kyrkoherde
070-632 22 12
fredrik.juul@svenskakyrkan.se