Foto: Mats Renman

Fredrik funderar i november 2016

En fundering varje månad. Förhoppningsvis väcker mina tankar något hos dig...

Jag har varit en vecka i Spanien och då passade jag på att besöka Svenska kyrkan på Costa del sol. Där fick jag vara med om en festlig gudstjänst men också möta några av församlingens anställda och frivilliga medarbetare. Deras berättelse berörde: För fem år sedan kämpade man i motvind med bland annat ett nedläggningsbeslut hängande över sig. Men där fanns människor som tycker att församlingen är en viktig gemenskap. Där fanns människor som vill dela tro och liv i gudstjänst och vardagsgemenskap. Fanns förresten, de finns där och de var några av dem som jag fick möta.

Jag kom på ett nytt ord när jag var där. Jag tror i alla fall att det är nytt för jag har aldrig hört nån använda det förut. Det är ordet kompletens. Det betyder att många med olika kompetenser hjälps åt för att något ska bli komplett. Församlingen på Costa del sol är en församling med hög kompletens. 

I deras berättelse finns en utmaning för oss: Hur kan vi öka kompletensen i vår församling här i Vindeln? Hur kan vi låta fler människor med sitt kunnande bidra till att vår församling blir en ännu bättre plats för att dela tro och liv? Jag längtar efter att vi ska se hur kompletensen ökar!

Fredrik Juul, kyrkoherde
0933-143 10
fredrik.juul@svenskakyrkan.se

.....................................................................................................................

Under den här rubriken funderar jag fritt. En förhoppning är att mina tankar ska väcka något hos dig. Nyfikenhet, eller en insikt. Glädje, hopp, en fråga eller irritation kanske. För oss som är engagerade i Svenska kyrkan i Vindelns församling är det angeläget att känna till vad du tycker, och vad som är viktigt för dig. Vi vill veta vad som gör dig glad och vad som gör dig irriterad. Det hjälper oss att bli en kyrka som är viktig för hela livet. Det hjälper oss att bli en kyrka som är viktig för dig. Därför vill jag uppmana dig att höra av dig för att berätta vad som är viktigt för dig. Kom förbi på församlingsgården i Vindeln eller använd kontaktuppgifterna ovan.