Foto: Mats Renman

Fredrik funderar i maj 2017

En fundering varje månad. Förhoppningsvis väcker mina tankar något hos dig...

När jag var barn, kanske från sex års ålder, så var jag med i en barnkör i Norsjö där jag växte upp. Jag har ju alltid gillat att sjunga och spela så jag misstänker att det inte var så svårt att få mig att vara med där. Roligast av allt var somrarna då det var barnkörläger på Munkviken. Jag tror jag var där första gången när jag var åtta år och det var för övrigt då jag träffade Roland Widmark som var en av ledarna på lägret.

Med ökad ålder så byttes barnkören ut mot ungdomskör, och det var lika kul. Och när jag lämnade Norsjö för gymnasiet i Skellefteå så hittade jag en kör där också. Även om tiden nu mer inte prioriteras till just körsång så har jag fortsatt att sjunga och spela. Det har nog ni som lärt känna mig redan upptäckt…

Sång och musik i allmänhet, och körsång i synnerhet är en central del i församlingslivet. Det kommer att manifesteras här i vår församling under maj månad. Den 19-21 maj är det kyrkosångshögtid med uppemot 200 körsångare från hela Västerbotten på plats. De kommer att öva tillsammans, och ge en konsert på lördagkväll samt sjunga i högmässan på söndan. Välkommen att lyssna till denna maffiga kör!

Och om du, liksom jag tycker om att sjunga: Varför inte börja i en kör? I Vindelns församling finns tre körer; kyrkokören där alla kan vara med, S:t Mikaelskören som är en damkören och barnkören. Ta kontakt med Isa eller Stefan som leder körerna och ta ton!

Fredrik Juul, kyrkoherde
0933-143 10
fredrik.juul@svenskakyrkan.se

.....................................................................................................................

Under den här rubriken funderar jag fritt. En förhoppning är att mina tankar ska väcka något hos dig. Nyfikenhet, eller en insikt. Glädje, hopp, en fråga eller irritation kanske. För oss som är engagerade i Svenska kyrkan i Vindelns församling är det angeläget att känna till vad du tycker, och vad som är viktigt för dig. Vi vill veta vad som gör dig glad och vad som gör dig irriterad. Det hjälper oss att bli en kyrka som är viktig för hela livet. Det hjälper oss att bli en kyrka som är viktig för dig. Därför vill jag uppmana dig att höra av dig för att berätta vad som är viktigt för dig. Kom förbi på församlingsgården i Vindeln eller använd kontaktuppgifterna ovan.