Foto: Mats Renman

Fredrik funderar i juni 2017

En fundering varje månad. Förhoppningsvis väcker mina tankar något hos dig...

Jag är inte så intresserad av trädgårdsarbete, men jag vet att uppskatta en vacker blomma eller en vacker plantering. Den finns en spännande balans i naturens växlingar, och det är extra tydligt nu när våren övergår i sommar. När det växer så det knakar, löven har slagit ut och gräsmattorna blir gröna, när hägg och syren blommar och när trädgårdar och kyrkogårdar pryds med vackra blommor.

Växtligheten är en bra bild för livet. När växten blir som bäst så är det en bra blandning av aktivitet och tid, av näring och av energi. Det behövs regn ibland, och även att man arbetar med sin odling. Men det behövs också perioder av sol och tid för att ge bästa förutsättningarna för växtligheten.

Så är det också med våra liv. Det är inte utan arbete och engagemag, och ett mått av motgångar. Men också värme och tid. Att få vila och att få växa. Bra förutsättningar för livet.

Så här inför sommaren hoppas jag att vi alla får en bra sommar med både vila och växt.

Behåll mig till ditt paradis
Och låt mig på de trognas vis
I dina gårdar grönska.
Låt mig få tjäna dig allen,
I trohet sann, i kärlek ren,
Så vill jag mer ej önska.

Sv Ps 200:8

Fredrik Juul, kyrkoherde
0933-143 10
fredrik.juul@svenskakyrkan.se

.....................................................................................................................

Under den här rubriken funderar jag fritt. En förhoppning är att mina tankar ska väcka något hos dig. Nyfikenhet, eller en insikt. Glädje, hopp, en fråga eller irritation kanske. För oss som är engagerade i Svenska kyrkan i Vindelns församling är det angeläget att känna till vad du tycker, och vad som är viktigt för dig. Vi vill veta vad som gör dig glad och vad som gör dig irriterad. Det hjälper oss att bli en kyrka som är viktig för hela livet. Det hjälper oss att bli en kyrka som är viktig för dig. Därför vill jag uppmana dig att höra av dig för att berätta vad som är viktigt för dig. Kom förbi på församlingsgården i Vindeln eller använd kontaktuppgifterna ovan.